Status GSM intercom

Publisert på
Vi gjenopptar oppmontering av våre toveis GSM taleenheter i begynnelsen av januar 2009 da vi pr dags dato er tomme for GSM-oppringere.
Kontakt oss for introduksjonstilbud.