Kamera og kameratilbehør

Generelle regler for videoovervåkning:


Meldeplikt og merkeplikt (Gjelder ikke private områder)

Kameraovervåking skal meldes og merkes. Merkingen skal inneholde opplysninger om hvem som er ansvarlig for overvåkingen, og det skal være tydelig for den enkelte som beveger seg inn i området at det er overvåket.

Melding skal sendes Datatilsynet senest 30 dager før kameraovervåkingen startes opp.

Datatilsynets meldeskjema

Kilde: www.datatilsynet.no