Hvorfor overvåke?

I dagens samfunn hvor ikke alle er like klar over hva som er mitt og hva som er ditt, tvinger det seg frem tekniske hjelpemidler som skal virke preventivt imot dette.

De siste årene har videoovervåkning (ITV) gjennomgått en rivende utvikling etter at systemene ble digitalisert.
Det betød vekk med de gamle slitte videobåndene, og inn med nye vedlikeholdsfrie sentraler.
Samtidig økte selve kvaliteten betraktelig.

  • Tryggere/bedre arbeidsplass med preventive tekniske løsninger
  • Større mulighet til å oppdage/oppklare nasking/tyveri
  • Bedre oversikt, og som hjelpemiddel i f.eks produksjonslinjer
  • Du stiller vesentlig sterkere i et anmeldelsesforhold