Sikringstiltak

Noen ganger kommer man i situasjoner hvor man har behov for tekniske hjelpemidler for å avdekke uregelmessigheter.

Som et ledd i våre sikkerhetspakker leverer vi nå også sikringstiltak av konkret art.
Vi konsulterer frem løsninger slik at vi får dokumentert eventuelle ugjerninger i kortere og lengre perioder.

Ta kontakt med oss på epost itv@pixnord.no eller telefon 63 84 48 11 for nærmere informasjon.