Teknisk info

Kamera og kameratilbehør


Kamera blir levert i en rekke utforminger, spesifikasjoner og kvaliteter.
Vi driver stadig testing av nye produkter for å være oppdatert på denne fronten.
Vår påstand er at 75% av kvaliteten man kan få ut av et anlegg ligger i riktig valg av kamera og posisjonering av disse.

Det finnes utallige ting å ta hensyn til når man skal skreddersy et anlegg, de største utfordringene man får ligger i valg av type kamera, posisjonering av dette og linsetype.

 

Inne eller utekamera


Det første man skal ta hensyn til er om kameraet skal stå inne eller ute, de fleste IR-kamera tåler å stå utendørs da disse er sprutsikre, tåler regn samt lave temperaturer.
Kameraene bør monteres under takskjegg/møner for best beskyttelse både mot lys og mot vann, men det tåler å stå i langt hardere miljøer.

Vi har fått garantier fra våre leverandører at våre utekamera tåler å stå utendørs i norsk klima med tanke på temperatur.

 

Lysforhold/nattsyn


Lysstyrke

Alle kamera kommer med datablad med en oppgitt verdi i lux.
Lux er måleenheten for lysstyrke og er en vesentlig faktor i valg av kamera.
Jo lavere de oppgitte verdiene på lux er jo mørkere omgivelser kan de stå i.
De kan allikevel ikke stå i stummende mørke, da må man ha kamera med nattsyn.


Nattsyn

Enkelte av kameraene har nattsyn, dette kjennetegnes ved Ir-dioder rundt selve kameralinsen.
Selv ved stummende mørke vil kameraene kunne fange opp personer og gjenstander og gjengi disse på en skjerm.
Gjengivelsen vil være i svart hvitt da IR-kanonen ikke har noen farger å gjengi men med rett innstilt og kalibrert kamera vil man som regel ha få problemer med å beskrive en person som er blitt filmet av et slikt et.

Kameraene har forskjellige grader av nattsyn gjerne oppgitt i avstander og antall dioder.
I mørket vil disse diodene avgi rødt lys – uten at dette er for å lyse opp, men heller for at det er infrarødt lys som blir spredt ut herfra.


De vanligste lengdene er opp til 30m men vi leverer utstyr som tar opp til 100m.

 

Linsestørrelser


Et bilde vil forandre egenskaper ved bruk av forskjellige linsestørrelser, det er derfor viktig å velge riktig linse for å oppnå et så fullgodt bilde som mulig.

Linsene blir angitt i millimeter og er gjerne i størrelsene 2,8mm , 3,6mm , 4,3mm , 6mm, 8mm, 12mm, 16mm osv….
En tommelfingerregel er at jo større linse i millimeter jo mindre vil synsfeltet bli.
Synsfeltet definerer vi som selve bildeflaten som kameraet vil gi både horisontalt og vertikalt.
Det er også viktig å angi kameraets oppgave; skal kameraet benyttes som et identifiseringskamera kreves et kamera med stor linse som kan gjengi mange detaljer.

Derimot vil et oversiktskamera med mindre linse og større synsfelt kunne dekke større områder for å dokumentere hendelser.