Nyheter

Publisert på
Vi gjenopptar oppmontering av våre toveis GSM taleenheter i begynnelsen av januar 2009 da vi pr dags dato er tomme for GSM-oppringere. itv@pixnord.no for introduksjonstilbud.
Les mer
Publisert på
GSM-baserte intercomer er en av våre bestselgere Våre kunder i solariebransjen får ikke fullrost dette produktet da det like fullt som et sikkerhetsprodukt også er et hjelpemiddel. Ved litt aktivt bruk kombinert med kamera blir usikre kunder guidet igjennom avanserte betalingsautomater og andre kompliserte prosedy...
Les mer
Side 1 av 1