GSM-basert intercom

Publisert på
GSM-baserte intercomer er en av våre bestselgere
Våre kunder i solariebransjen får ikke fullrost dette produktet da det like fullt som et sikkerhetsprodukt også er et hjelpemiddel.
Ved litt aktivt bruk kombinert med kamera blir usikre kunder guidet igjennom avanserte betalingsautomater og andre kompliserte prosedyrer.

Det rapporteres også om utelukkende positive tilbakemeldinger fra kunder som går på såvel sikkerhet som en følelse av å bli tatt vare på.