slide1.jpg
Videoovervåkning
fra Pixnord
Våre sentraler er pr i dag levert til vaktselskaper, bingokjeder,
solstudiokjeder, detaljvarehandel, bensinstasjoner, offentlige
institusjoner og private boliger.

Om Oss

Vi er idag et selskap med base på Skjetten utenfor Oslo, inndelt i salgs-, teknisk- og markedsavdeling.


Vårt formål er å kunne tilby sikkerhetsløsninger etter de behov kunden har.

Behovene for sikkerhet er aldri like, og vi liker å profilere oss på god kvalitet i kombinasjon med gode løsninger. Det er denne kombinasjonen som skaper trygghet.

Vi leverer utstyr til vaktselskaper, et fagrettet forhandlernettverk samt bedrifter og private.

Sikkerhet er en utfordring - vi kjenner løsningene

Hvorfor overvåke?

I dagens samfunn hvor ikke alle er like klar over hva som er mitt og hva som er ditt, tvinger det seg frem tekniske hjelpemidler som skal virke preventivt imot dette.


De siste årene har videoovervåkning (ITV) gjennomgått en rivende utvikling etter at systemene ble digitalisert.

Det betød vekk med de gamle slitte videobåndene, og inn med nye vedlikeholdsfrie sentraler.

Samtidig økte selve kvaliteten betraktelig.

Se våre tilbud

Nyheter

16mar
2012
Vi gjenopptar oppmontering av våre toveis GSM taleenheter i begynnelsen av januar 2009 da vi pr dags dato er tomme for GSM-oppringere...
16mar
2012
GSM-baserte intercomer er en av våre bestselgere Våre kunder i solariebransjen får ikke fullrost dette produktet da...

Vi er nøye med at du skal få full utnyttelse av ditt anlegg.
Under prosjektering er det særlig tre punkter som vektlegges:

  • Gjenkjennelse av personer - i tilfelle ran/trusselsituasjoner,
  • Preventiv effekt - forhindre kriminalitet,
  • Oversikt over lokaler – Alle kunder ses, og kan følges opp.

Produkter

Check the wide range
of products that
we offer
Produkter